Prenájom motorových jácht a plachetníc

Ochrana súkromia

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Ceníme si vašu dôveru a preto sme zaviazaní chrániť akékoľvek poskytnuté osobné informácie. Tento dokument opisuje akým spôsobom spracovávame osobné údaje a ako používame cookies. Nájdete tu tiež informácie o tom, ako nás kontaktovať v prípade, že máte otázky týkajúce sa osobných údajov, alebo cookies.

Tento dokument môže byť v budúcnosti upravený aby konštantne spĺňal všetky relevantné regulácie, v prípade ich zmeny, alebo aktualizácie.

Zhromažďované údaje

Počas rezervačného procesu budete požiadaný/á o meno a e-mailovú adresu. Môžete byť tiež požiadaný/á o uvedenie adresy svojho bydliska, platobných údajov a mien ďalších hostí.

Ak chcete svoju rezerváciu spravovať rýchlejšie, môžete si vytvoriť používateľský účet. V tomto účte si môžete uložiť osobné údaje, zobraziť predchádzajúce rezervácie a spravovať aktuálne rezervácie.

Ak navštívite našu webovú stránku, môžeme, aj napriek tomu, že si u nás nevytvoríte rezerváciu, zhromažďovať určité údaje, ako je IP adresa, typ prehliadača, informácie o operačnom systéme vášho počítača, verzia aplikácie, nastavenia jazyka a prezretých stránkach. Ak používate mobilné zariadenie, môžeme zhromažďovať údaje týkajúce sa typu mobilného zariadenia, jeho nastavenie a charakteristík a zemepisné súradnice. Ak si vytvoríte rezerváciu, náš systém registruje prostredníctvom akého zariadenia a webových stránok bola rezervácia vytvorená.

Taktiež môžeme získať informácie o vás keď využívate určité služby na sociálnych siaťach.

Ako používame zhromažďované údaje

Rezervácie: V prvom rade spracovávame vaše osobné údaje z dôvodu vytvorenia a spravovania vašej rezervácie a poskytnutia údajov o vašej rezervácii poskytovateľovi lodí, u ktorého ste si rezervovali loď.

Služby zákazníkom: Našim zákazníkom poskytujeme služby z našej miestnej pobočky. Zdieľanie vašich osobných údajov s našimi operátormi zo zákazníckeho oddelenia nám umožňuje reagovať kedykoľvek nás potrebujete, ako aj poskytnúť vám asistenciu pri hľadaní vhodnej lode, či odpoveď na otázky týkajúce sa vašej rezervácie.

Správa účtu: Na našej stránke poskytujeme správu užívateľského účtu. Tu používame informácie, ktoré ste nám poskytli, aby sme vám umožnili upraviť vaše existujúce rezervácie, využívať špeciálne ponuky, spraviť nové rezervácie, a ľahšie upraviť osobné nastavenia, ako napríklad preferovaný jazyk.

Marketingové aktivity: V súlade so zákonom tiež využívame vaše údaje na marketingové účely. Napríklad:

Iné formy komunikácie: V niektorých prípadoch vás môžeme kontaktovať emailom, poštou, telefonicky alebo zaslaním SMS správy podľa toho, aké kontaktné údaje ste nám poskytli. Môže sa tak stať z týchto dôvodov:

Prieskum trhu: Niekedy požiadame našich zákazníkov o účasť na prieskume trhu. Všetky ďalšie osobné údaje, ktoré nám pri tom poskytnete, budú použité len s vašim súhlasom.

Odhalenie podvodu a prevencia: Vaše osobné údaje môžeme tiež použiť na identifikovanie a prevenciu podvodných, ilegálnych a ďalších nechcených aktivít.

Skvalitňovanie našich služieb: Osobné údaje používame aj na analytické účely, aby sme zlepšili užívateľské prostredie, a vylepšili funkčnosť a kvalitu našich on-line služieb v oblasti cestovného ruchu.

Ako spoločnosť Sailing.house využíva sociálne siete?

Sociálne siete používame na na propagáciu lodí našich partnerov, ako aj na propagáciu, zlepšovanie a sprístupňovanie našich služieb. Na stránke Sailing.house máme napríklad integrované pluginy sociálnych sietí. Po kliknutí na jedno z týchto tlačidiel a registrácii s vašim účtom na sociálnej sieti, budú údaje zdieľané s vašim poskytovateľom sociálnej siete, prípadne môžu byť prezentované na vašom profile, aby mohli byť zdieľané v rámci siete vašich priateľov.

Sailing.house má okrem vyššie spomínaných tlačidiel tiež založené účty na niekoľkých sociálnych sieťach. Vďaka týmto službám môžete zdieľať informácie so Sailing.house. Pri prihlásení do aplikácie sociálnej siete budete informovaní o tom, ktoré informácie budú so Sailing.house zdieľané. Informácie, ktoré sa s nami rozhodnete zdieľať, môžu zahŕňať základné údaje uvedené vo vašom profile na sociálnej sieti. Jedná sa napr. o vašu e-mailovú adresu, aktualizácie statusu a váš zoznam priateľov. Tieto informácie sú nevyhnutné pre vytvorenie užívateľsky unikátneho prostredia v aplikácii alebo na našich webových stránkach. Vďaka týmto údajom vám môžeme prispôsobiť našu webovú stránku a spojiť vás s priateľmi v rôznych destináciách. Pomôžu nám tiež analyzovať a zlepšovať naše služby v oblasti cestovného ruchu.

Taktiež vám umožníme prihlásiť sa k účtu na Sailing.house použitím vášho účtu na sociálnych sieťach. Váš poskytovateľ sociálnych sietí vám poskytne viac informácií o tom, ako využívajú a spracovávajú dáta v týchto prípadoch.

Ako Sailing.house zdieľa vaše údaje s tretími stranami?

Za určitých okolností môžeme vaše osobné údaje zdieľať s tretími stranami.

Loď, ktorú ste si rezervovali: Aby bolo možné vašu rezerváciu dokončiť, musíme zaslať relevantné informácie o lodi, ktorú ste si vybrali poskytovateľovi lodí. Môže ísť o nasledujúce informácie: vaše meno, kontaktné údaje, platobné údaje, mená hostí, ktorí cestujú s vami, a špeciálne požiadavky, ktoré ste uviedli. Tieto údaje môže spoločnosť Sailing.house a poskytovatelia lodí použiť tiež za účelom poskytnúť vám personalizované ponuky týkajúce sa vašej rezervácie. Ak máte otázky týkajúce sa vašej rezervácie, môžeme kontaktovať poskytovateľa lodí a požiadať o vybavenie vašej požiadavky.

Služby poskytované tretími stranami: Z času na čas môžeme spolupracovať s tretími stranami – poskytovateľmi služieb, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene našej spoločnosti. Takéto spracovanie dát sa prevádza na účely, ako je uľahčenie platby za rezerváciu, zasielanie našich marketingových materiálov a na analytické účely. Poskytovatelia týchto služieb sú viazaní dohodami o spracovaní dát a o ochrane údajov a nesmú informácie použiť pre ich vlastné, ani akékoľvek iné účely.

Kompetentné orgány: Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť právnym autoritám a vládnym orgánom, v prípade že tak vyžaduje zákon, alebo v prípade, že sú tieto údaje potrebné na prevenciu, vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov a podvodov.

Cookies

Cookie je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá v prehliadači vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Tieto zásady ochrany súkromia a použitia cookies sa týkajú cookies a podobných technológií (ďalej len “cookies”).

Cookies umožňujú rozpoznanie vášho prehliadača webovou stránkou. Preto sa cookies používajú hlavne pre zapamätanie vašich volieb, napr. výberu jazyka alebo meny, ktorú preferujete. Spoznajú tiež, že sa na webovú stránku vraciate.

Na našej webstránke sa používajú cookies:

V nastaveniach vášho prehliadača (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) môžete zadať, ktoré cookies majú byť prijímané a ktoré odmietané. Umiestnenie týchto nastavení záleží od vášho prehliadača.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo požiadaviek ohľadom osobných informácií ktoré uchovávame nás môžete kedykoľvek kontaktovať zaslaním emailu s predmetom ‘Osobné údaje’ na contact@sailing.house. Vezmite prosím na vedomie, že možno budeme potrebovať niektoré údaje uchovať, napríklad z právnych či administratívnych dôvodov, ako je evidencia alebo sledovanie podvodných aktivít.